Nxt zavádí digitální měny do českých univerzit

Praha – Jako první na světě zavádí inovativní elektronická měna Nxt projekt, během kterého se studenti učí pracovat s digitálními měnami. Účastníci kurzu „Nxt pro studenty“ mají za úkol vytvořit si s nimi svůj vlastní projekt, příp. zkusit vymyslet další možnosti, jak by šlo kryptoměny využívat. Úplně první univerzitou, která se tohoto vědeckého projektu účastní, je VŠE v Praze, konkrétně Katedra světové ekonomiky.

Záznam z úvodní přednášky

Na úvodní přednášce „NXT a nové trendy v kryptoměnách“ (video: http://kse.vse.cz/zaznam-z-prednasky-o-kryptomenach/) byli studenti obeznámeni především s možnostmi, které digitální měny umožňují. Zatímco dnes se hovoří zejména o jejich platební funkci, málokdo tuší, že kryptoměny budou využívány zejména v komunikaci. Studenti byli požádáni, aby se i oni sami podíleli na této technické revoluci tím, že by sami zkusili vymýšlet nové funkce pro digitální měny.

Protože mnozí účastníci projektu studují obchodní podnikání, všem byla rozdána kryptoměna Nxt v hodnotě několika set korun, přičemž úkolem je během semestru zkusit tyto Nxty rozmnožit. Je již na studentech, zda si zkusí vydělat další Nxty svou prací anebo se vrhnou na vlastní podnikání. Nxt umožňuje velice snadnou a levnou tvorbu IPO (první veřejná nabídka akcií), kde si můžou studenti vytvořit akcie jejich vlastního podniku a ty můžou ihned prodávat na virtuálním trhu. Na této stránce je vidět (http://coinmarketcap.com/assets/), že akcie vytvářené na Nxtu jsou velice oblíbené. Např. firma Coinomat takto vydělala v přepočtu milion korun během prvních 24 hodin. Nejúspěšnější akcií je technický projekt SuperNET, jehož cílem je spojovat funkce různých kryptoměn, který během několika týdnů vybral zhruba 50 milionů korun. Další funkcí Nxtu je tržiště, kde lze přímo prodávat jakékoliv produkty, tedy i knihy, (slevové) kupony, hudbu, obrazy…
nxt obrázek
Vědecký projekt má sloužit nejen k tomu, aby si studenti vyzkoušeli práci s elektronickými měnami a zkusili na jejich bázi vydělávat, ale velmi žádané by byly i jejich vlastní písemné výstupy. Krátké eseje či seminární práce by snadno mohly přerůst v bakalářské a diplomové práce. Pole digitálních měn je velmi neprobádané, zejména v oblastech, které přímo nesouvisí s kryptografií, matematikou či informatikou. Mladým ekonomům se nabízí široké pole působnosti, kde by mohli uplatnit své znalosti, resp. jak by mohli vhodně zhodnotit svůj čas, který musí věnovat sepisováních svých kvalifikačních prací.

Projekt „Nxt pro studenty“ si získal velkou podporu ze strany komunity Nxterů, kteří se sami složili na Nxty rozdané zhruba šedesáti českým studentům a studentkám. Jde o vědecký experiment, na který nebyly využity žádné fondy, ale na vše se složila komunita prostřednictvím veřejné sbírky. Ač byl projekt započat v Česku, již během úvodní přednášky vyplňovali studenti anonymní dotazník, na kterém se podílí německý sociolog. V průběhu semestru budou studentům k dispozici nejen čeští konzultanti, nápomocná bude celá Nxterská komunita čítající odborníky z celého spektra vědních oborů či podnikatelských záměrů.

Zatímco úvodní přednáška bude pouze zpětně opatřena anglickými titulky a zveřejněna, záměrem je umožnit závěrečnou prezentaci vysílat online, přičemž studenti budou moci komunikovat s Nxtery prostřednictvím videokonference. Nxty byly studentům rozdány anonymně, stejně tak některé písemné výstupy mohou být zveřejněny bez udání autora. Avšak ideální by bylo, kyby si mladí ekonomové zkusili přednést svůj projekt před mezinárodní komunitou během videokonference, aby mohli ihned získat zpětnou vazbu a cenné rady užitečné pro jejich klasifikační práce.


Co je Nxt?

Nxt je rok stará inovativní kryptoměna, která nabízí mnohem více funkcí, než rozšířený Bitcoin. Mnozí tvrdí, že Nxt vypadá tak, jako Bitcoin za několik let. Nxt netrpí mnoha neduhy Bitcoinu, jako jsou pomalé transakce, které se u Bitcoinu potvrzují i desítky minut, zatímco Nxt se již nyní lze srovnávat s rychlostí kreditních karet. Bitcoin také trápí jeho neustálá těžba, která prodražuje výdaje na jeho síť a také způsobuje trvalou inflaci. Jiná infrastruktura Nxtu vede k tomu, že údržba jeho sítě je tisíckrát levnější, ačkoliv je schopna mnohem většího počtu transakcí s většími daty. Nxt již nyní kromě přenosu financí umožňuje zasílání šifrovaných zpráv, tvorbu a prodej vlastních akcií, či prodej jakýchkoliv produktů. Ve velmi blízké budoucnosti bude zveřejněna funkce DAC (Distribuované autonomní společnosti), resp. Smart Contracts, která umožní tvorbu jakýchkoliv automatických finančních kontraktů. V blízké budoucnosti bude monetární systém sloužit k jednoduché tvorbě vlastních kryptoměn a Nxt převezme roli platformy, na které budou tyto kryptoměny stavěny, podobně jako již dnes fungují akcie.


Rozhovor s manažerem projektu

Co očekáváš od tohoto projektu?

Doufám, že studentům pomůže vnímat roli peněz v ekonomice a ve společnosti a také to, jak odlišné nastavení různých druhů peněz vede k jiným možnostem. Kryptoměny mohou pomoci vyřešit mnohé z dnešních dluhových, hospodářských a sociálních problémů. Věřím, že studenti ekonomie mohou svým pohledem na věc velmi silně přispět do diskuze o tom, co by kryptoměny mohly a měly dělat. Jejich náměty poslouží jako impuls pro vývojáře.

Jak moc může být projekt pro studenty užitečný?

Projekt jim poskytne informační konkurenční výhodu, která se pravděpodobně bude v příštích letech hodit – až se kryptoměny více etablují ve veřejném prostoru a překročí pomyslné hranice mainstreamového povědomí. Zároveň jim díky příspěvku od mezinárodní komunity umožňujeme vyzkoušet si v praxi investice a podnikatelské projekty, aniž by museli riskovat vlastní peníze.

Jaká je dosavadní odezva studentů?

Jsem z ní nadšený. Přednáškovou místnost jsme naplnili, celou hodinu jsme odpovídali na dotazy, do projektu se zatím přihlásilo 60 lidí, navíc je z jejich motivačních dopisů a e-mailů patrné, že mají o problematiku opravdový zájem. Nikdo se nevyjádřil tak, že by chtěl pouze směnit darované Nxty za koruny – to přesto, že jsme k tomu v rámci sociologické studie účastníky naváděli a poskytli jim i přesný postup.

Jaké jsou další plány do budoucna?

Během projektu jsme tu pro jeho účastníky, abychom jim pomohli a poradili se vším, co bude potřeba. Výstupem projektu by měly být odborné články studentů, ze kterých uděláme kompiláty a pokusíme se je publikovat ve vědeckých časopisech. Pokud bude projekt úspěšný, tak ho zkusíme zopakovat na další škole, ideálně v zahraničí.

Běží na světě nějaké srovnatelné projekty?

Pokud je mi známo, tak srovnatelný projekt by měl probíhat pouze na prestižní americké univerzitě MIT. Ten je ovšem zaměřený na IT vývojáře, nikoli na ekonomy. Jenže jsou to právě ekonomové, kteří v komunitách věnujících se vývoji kryptoměn chybí. Soukromá kyperská University of Nicosia otevřela magisterský program věnující se kryptoměnám.

Video z úvodní přednášky ke zhlédnutí: http://kse.vse.cz/zaznam-z-prednasky-o-kryptomenach/
Pozvánka: http://kse.vse.cz/prednaska-na-tema-nxt-a-nove-trendy-v-kryptomenach/

Pro více informací:

http://Nxt.org – hlavní stránka

http://wiki.nxtcrypto.org – hlavní zdroj informací o Nxtu

http://jnxt.org/start/ – jak začít s Nxtem

http://nxtprostudenty.blogspot.cz – blog pro účastníky projektu

Share Button