Dokáže Bitcoin naplnit slib nebankovního světa?

Jason Tyra je kvalifikBitcoin zachranceovaný účetní (CPA) a člen Asociace certifikovaných vyšetřovaletů podvodů (ACFE). V tomto článku vyhodnocuje potenciální přínos Bitcoinu chátrajícímu světu a nastiňuje, co je třeba udělat, aby populace získala přístup k této průlomové technologii.  

Zatímco mnoho relativně bohatých lidí ze západu přijalo Bitcoin jako politické prohlášení, úsporné opatření nebo z technické zvědavosti, pouze velmi malá část tak učinila v důsledku socioekonomických či politických okolností.

Nicméně pro ty, kteří z digitálních měn těží nejvíce – Bitcoin zůstává téměř nepřístupný obyvatelům rozvojových zemí. Objektivní charakteristiky Bitcoinu značí, že tento ekosystém má určitý prostor ke zlepšení situace před tím než získá potřebnou trakci vymanit se z chudoby. Poukazuji na tato omezení a doufám, že rozvoj inovativních řešení povede k jejich zmírnění.

Útočiště před nejistotou

Bitcoin je dobrou volbou k ukládání bohatství tam, kde jsou vlády a/nebo banky restriktivní, nedůvěryhodné nebo nejsou k dispozici. Nedůvěryhodné myslím v pravém slova smyslu.

Navzdory nedostatku sociální spravedlnosti odsuzovaném některými bitcoinery, právní stát a nedotknutelnost soukromého vlastnictví jsou nadále spolehlivým předpokladem ve Spojených státech a většině západních zemí.  Naprostá většina lidí žijících ve vyspělých zemích nemusí večer před spaním přemýšlet, zda bude jejich banka přes noc znárodněna, nebo jestli jejich dům zabaví stát.

Majetek v bitcoinech lze bezpečně uložit bez transakčních poplatků na dobu neurčitou. Nelze je snadno vyvlastnit státem, nebo je jinak významně omezit v pohybu mezi jurisdikcemi kapitálové kontroly. V průběhu inflace nepřicházejí o hodnotu.

Bankovní překážky

Zpráva Světové banky z roku 2012 uvádí náklady spojené s vedením účtů, vzdálenosti do jednotlivých bankovních zařízení a byrokratické překážky jako důvod, proč přes 2,5 miliardy chudých lidí postrádá bankovní účet. Slabým místem bitcoinu může být také jeho pořizovací cena.

Pokud nejste miner, jediný způsob, jak získat bitcoiny je obdržet v nich platbu, nebo je nakoupit fiat měnou. Nákup vyžaduje bankovní účet nebo jiný způsob k posílání peněz na mezinárodní úrovni. Mít bankovní účet znamená, že máte úřední identifikaci (byrokratická překážka) a také, že jste byli schopni odložit spotřebu dost dlouho na to, že máte peníze, které hned nemusíte utratit. Totéž by mělo platit o bohatství „uloženém“ v bitcoinech. Avšak pro lidi, kteří žijí z ruky do úst, to může být velmi složité.

Mining v současné době vyžaduje množství výpočetního výkonu a elektřiny, jedná se o zálibu nadšenců s lepším finančním zázemím. Pro občana rozvojového světa je pravděpodobně mnohem jednodušší těžit diamanty a zlato.

Kde je zádrhel

Je třeba zdůraznit, že poukazování plateb je významným zdrojem toku peněz pro rodiny v rozvojovém světě, jejichž příbuzní žijí v USA a dalších vyspělých zemích. Náklady na převod bitcoinů jsou velmi malé, příjemce je musí umět využít nebo převést na peníze.

„Jestliže nemáte připojení k internetu, zbývají vám velmi omezené možnosti odesílat nebo přijímat BTC.“

Většina uživatelů ho bude muset převést na běžnou měnu, aby zaplatili daně a mohli nakupovat v místech, která neakceptují digitální měnu. K podnikání v USA obvykle musíte mít založen bankovní účet, k nákupům většinou potřebujete kreditní kartu. Bez účtu a karty máte smůlu. V ostatních zemích mohou tento požadavek do jisté míry plnit pouliční směnárny. V mnoha zemích bez licence je soukromníkům zcela, nebo bez povolení, zakázána výměna peněz. Jsou to země, kde se bitcoin pravděpodobně stane populární kvůli despotické vládě.

Vlastnosti bitcoinu, které opravňují uživatele „být sami sobě bankou“, ho rovněž staví z dosahu velkých mas lidí. Abyste mohli využívat bitcoin, potřebujete dostatečně výkonný počítač s připojením k internetu, který zvládne interakci s block chain a může přistupovat ke službám třetích stran (např. pomocí počítače v knihovně, kavárně, nebo smartphonu).

Mikropůjčky a SMS

Bitcoin je ideální pro druh drobného podnikání, který prosazují mikro věřitelé. Dobrým příkladem je Kiva a další neziskové organizace v chudých oblastech. Malé dotace a půjčky mohou být použity k nákupu motorky, telefonu, dobytku a tak dále. Malé podniky pak tyto položky používají jako svůj kapitál a ze zisků platí úvěr. Bitcoin je levný a nízkorizikový platební způsob pro začínající podnikatele za předpokladu, že kupující a prodávající mají smartphone spolupracující s bitcoinovým software a připojením k internetu. Průzkumem ve 24 rozvojových zemích vedeným Pew Research Center bylo zjištěno, že i v oblastech pokrytých internetem jsou smartphony stále poměrně vzácné, a že mnoho chudých obyvatel se připojuje k internetu z veřejných počítačů.

K provádění plateb v těchto zemích se běžně využívají telefony, zejména pak služby jako M-Pesa, které častěji využívají SMS než sofistikované aplikace. Začínající společnosti nabízejí služby, jež umožní příjem BTC pomocí zprávy. Ještě bude trvat nějakou dobu, než se tato funkce začne běžně využívat.

Potřebujeme skutečné řešení

Bez přístupu k internetu máte velmi omezené možnosti provádět transakce v bitcoinech. A pokud nemáte bankovní účet, bitcoin pravděpodobně nebude účinné řešení vaší situace, protože k dlouhodobě efektivnímu podnikání a transakcím účet potřebujete. Přes všechny výhody nejsou digitální měny dostupné pro velké procento rozvojových zemí. Aby se situace změnila, bitcoineři budou muset přijít s robustním a reálným řešením, které se předá potřebným lidem.

zdroj coindesk.com

Share Button