Má Bitcoin vnitřní hodnotu? Ukážeme vám 22 důvodů proč ano!

Někteří lidé říkají, že Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu a nepřináší nic nového ani zásadního. V tomto článku vám ukážeme 22 důvodů, proč Bitcoin a obecně digitální měny mají vnitřní hodnotu a rozhodně mají co nabídnout celému světu.

 

1) Přesahuje národy, politiku, náboženství, kultury a nařízení. V jednotlivých zemích se liší způsobem, který se může zdát běžnému člověku bizarní. Zatímco jeden může věřit, že vlády jednají v nejlepším zájmu, je moudré uvědomit si, že nůž řeže oběma směry. Některé medikamenty jsou zakázány v určitých státech, v jiných povoleny. Bibli si taky nekoupíte v určitých zemích. Náboženství, zvyky, dogma a pověry brání pořizování některých věci na základě uměle vytvořených hranic, jež se postupem času mění, nebo zcela vymizí. Tyto principy mají tendenci být vytvářeny menší skupinou, většinou samostatně výdělečných, lidí. Pokud se jednomu člověku podaří být součástí „správné“ politické strany, rasy, náboženství, položky je možno nakupovat, nebo zakázat. Vše je názor.

Americká vláda zakazuje online gambling. Je to morální rozhodnutí? Mnoho stejných vlád se domnívá, že je morálně přípustné provozovat vlastní státem ovládané loterie. Loterie si udržují podstatně horší statistiky, mají tendence zaměřovat se na skupiny lidí s nižším vzděláním, malou znalostí matematiky a náchylných k chudobě, alkoholismu. Mnoho lidí řeklo, že loterie jsou jednoduše daň lidem s malou znalostí matematiky. Mnozí tvrdí, že se jedná o dvojí metr vlád, které tak brání v převzetí morální převahy.

2) V krátkodobém časovém horizontu nevyžaduje důvěru. Bitcoin nelze padělat. Platnost peněženky je veřejně známá a podle její adresy lze vyhledat záznam o majiteli. Díky tomu není potřeba centrální zúčtovací středisko. V případě jiné měny musíte věřit vládě, že bude udržovat její hodnotu tím, že nebude zbytečně platit za špatné hospodaření. V bitcoinu můžete obchodovat celosvětově, aniž byste věřili komukoli. Při transakcích se nikdo nedostane mezi odesílatele a příjemce, pokud tak není ujednáno předem. To neplatí v případě bank, kreditních karet nebo kohokoliv jiného. Stálost a dlouhodobá důvěra je stále ve fázi budování.

3) Může být transparentní. Zveřejněním adres peněženek je možné sledovat tok peněz prostřednictvím další transparentní peněženky, což není možné s jakoukoliv jinou měnou. Tuto vlastnost můžete využít podobně jako rodičovskou ochranu. Tento jev může zapříčinit zastaralost celé řady odvětví, které jsou vybudovány na faktu, že peníze mohou být maskovány, ukryty, použity k podvodům atd. V případě bitcoinu se to také může stát. Pokud je to nutné, tlak na objektivnost a transparentnost je vyvíjen ze strany osob. Auditoři trvají na dodržování podmínek. Možností této funkce jsou obsáhlé.

4) Může být programovatelný. Na základě smlouvy může být naprogramován s vestavěnou proměnnou, nebo platný pouze pro určitou transakci. Například trvejte na tom, aby si vaše dítě kupovalo na kolejích knihy a ne pivo. Nebo pomocí GPS v telefonu naprogramujte děti a pošlete je utrácet pouze do určitých obchodů.

5) Může vyžadovat vícenásobnou autorizaci. Peněženky obsahující měnu lze nastavit tak, aby se odemkly pouze po zadání více než jednoho privátního líče. Tím zmatete zloděje a hackery. Zkuste použít tuto technologii na dědovy peníze…

6) Můžete provádět transakci přes internet bez bankovního účtu, záznamu kreditní karty, identifikace a předchozího povolení. Předplacené karty disponují některými z těchto atributů, platit lze pouze v místech, kde přijímají karty. Seznam míst mimo USA se zmenšuje s množstvím síťových útoků. Technicky vzato, jediný limitující faktor bitcoinu je, zda ho obchodník akceptuje. Jakmile si obchodníci na světě uvědomí potenciální zisky, podle zákona nejnižšího odporu se tato omezení zhroutí.

7) Ukládají se nezměnitelné časové záznamy provedených transakcí. Přehled událostí a jejich přesné pořadí je k dispozici v block chain. Doklady o vlastnictví a koupi lze vytvořit bez zásahu třetích stran. Důvěryhodné a zabezpečené účetnictví nelze záměrně měnit s výjimkou rozsáhlých síťových útoků, které se však stávají méně pravděpodobné s rostoucí velikostí internetu.

8) Umožňuje vám chránit identitu před krádeží. Bitcoin není ničí dluh, ani „slib o platbě“, ale plnohodnotný způsob provedení platby! Masivně může snížit počet krádeží. Obchodník nepotřebuje bankovní ani jiná osobní data, která mohou být později zneužita. Krádeže kreditních karet: http://www.statisticbrain.com/credit-card-fraud-statistics/

9) Umožňuje pohyb přes hranice a může porazit vládou stanovené kontroly kapitálu. Stejné vlády se snaží držet vlastní občany „jako rukojmí“ a zakázat jim pohyb financí mimo hranice státu. Zeptejte se jakéhokoliv občana země postižené hyperinflací, jestli je to nutné. Mohlo by být možné, aby se to někdy stalo důležité v USA? Můžeme předpokládat, že jednoho dne se lidé začnou dožadovat zrušení amerického dolaru? Kam potom lidé půjdou? Do Argentiny.

10) S přístupem k internetu můžete použít kdekoliv na světě stejnou peněženku. Vzhledem k tomu, že peníze existují na globální úrovni, vše co potřebujete je klíč; ten může být zapsán na kousku papíru, nebo dokonce vměstnán do velikosti tečky na konci této věty. Staré prameny uvádějí, že příslušníky stráže hranic lépe podplatíte zlatem. V budoucnu bude mít i hraniční stráž telefony s přístupem k internetu. Nežijeme v roce 1960 ve Vietnamu.

11) Může se přesouvat nezávisle na bankovních pravidlech, zákonech a omezeních. Lidé USA se mohou domnívat, že je to nepodstatné při jejich omezeném pohledu na svět. Ale je to pravda o 150 podobných měnách a zemích se strašnými záznamy? Je těžké si představit, že vlastnosti Bitcoinu oceňují populace vystavené hrozné hospodářské politice? Uvěří dostatek světa mimo USA, že to tak je? Asi miliarda lidí v Indii má dost korupce a chtějí záchranný mechanismus mimo kontrolu systému. V tomto případě se nezasmějí nad tím, co nějaký americký chytrák řekl ve svém jednotvárném světě o skutečných hodnotách.

12) Může zamezit korupci. Jestliže se obyvatelstvo sjednotí a bude požadovat transparentní vládu, mohou využít bitcoin ke sledování peněz stejným způsobem jako vláda využívá svých pravomocí pro dohled nad lidmi. V dnešním světě jsou peníze předmětem korupce. Zítra může nastat opak. Uvidíme, zda 86 % světa souhlasí, že každý nástroj, který dává méně příležitostí korupci, je cenný.

13) Může uzavírat obchod bez dalších stran. Můžete ho naprogramovat tak, aby prováděl transakce založené na určitých událostech jako jsou datum, doklad o vlastnictví, úmrtí nebo řada dalších faktorů, které mohou být programově ověřeny, zda byly splněny podmínky. Může se použít k uchování záznamů a jako doklad o vlastnictví. Definice privátního klíče k bitcoinům určuje majitel. Kromě toho může sloužit jako záznam k duševnímu vlastnictví a autorským právům, která přesahují místní zákony. Záznamy se staly de-facto jediným zdrojem pravdy. Měna samotná je celosvětově dostupný doklad o vlastnictví. Lze tvrdit, že tyto vlastnosti a funkce mohou být cennější než měna samotná?

14) Bez věkových požadavků. Placení zboží v globálním světě vyžaduje bankovní účty. Bankovní účet je právní vlastnost, které může nabýt plnoletý člověk. Ve většině zemí od 18 let. Platby v bitcoinech nejsou omezeny věkem. Kolik nezletilých lidí vlastní telefony a utrácí bez kreditní karty? Chytré firmy si začaly všímat tohoto potenciálu.

15) Je obtížněji vysledovatelný. V dnešní době jsou často vyzdvihovány hlavní vlastnosti peněz. Ale jeden atribut je málokdy zmiňován – peníze jsou sledovány. Stejně jako se lidé učí z hrůz NSA a dalších vládních snah špehovat každý krok, stačí jeden člověk zaslepený mocí, který donutí vysoce postavené politiky udělat peklo. Jedna vláda vyžadovala pro snadnou identifikaci registraci Židů, která byla použita k jejich likvidaci. Ti, kteří si myslí, že se nemají čeho bát, protože nedělají nic špatného, se mohou sami sebe ptát: „Čeho se mohli bát Židé během registrování, když také nedělali (obecně) nic špatného?“ Toto je jeden příklad v historii, který se k nim vztahuje. Podle náboženství, rasy, pohlaví, státní příslušnosti, politické příslušnosti, věku, zaměstnání, adresy a mnoha dalších věcí může být stanoveno, jak a kde utrácíte své peníze. Je možnost zakrýt něčí hospodaření s penězi skutečně hodnotná? Můžeme si představit, jak velká část světové populace by si myslela, že je?

16) Bitcoin jako platební síť. Velká část světa považuje Bitcoin za efektivní platební platformu k přenášení užitných hodnot mezi společnostmi a státy. Jestliže by byl Bitcoin chápán jako přepravní obálka naplněná dolary nebo jinou měnou, velikost obálky samotné by bylo jediné omezení. Obálky reprezentované cenou bitcoinu se budou muset hodně nafouknout, aby bylo možné zvýšit užitečnost a potenciál této funkce. Federální rezervní systém a bývalí místopředsedové to pochopili. Chytré společnosti s rizikovým kapitálem, které mají odvahu, mohou být krok před ostatními.

17) Může položit základ novému ekosystému. Zcela nové ekosystémy jsou vytvářeny kolem nové měny. Zlatá města byla jeho součástí, ale rozpadla se po vyschnutí zlatých žil. Víme přesně, jak hluboká je studna Bitcoinu a jakou hodnotu bude mít. Jaké další moderní ekosystémy jsou postaveny na skutečné hodnotě měny?

18) Může převzít starý monopol peněz. Měnová politika je po staletí držena několika bohatými rodinami. Bitcoin má možnost tyto vzory zcela změnit. Banky budou pravděpodobně hledat způsoby k udržení síly a bohatství. Nic jim nebrání přejít k digitálním měnám, aby si udržely pozici. Avšak která měna má možnost měnit dynamiku? Mnoho lidí bude pravděpodobně vkládat velkou hodnotu do paradigmatu. Kdy naposledy bylo nutno přepsat od základu pravidla měnové politiky?

19) Demokratizace peněz. Znepokojivá zpráva od informátora Světové banky uvádí, že všechny síťově propojené bankovní infrastruktury na celém světě lze vysledovat zpět až na 12 lidí, kteří se rozhodují u soukromě řízené US Federal Reserve bank. Řízené souhlasy, veřejné záznamy a demokratizace peněz, kterou umožňuje Bitcoin, může změnit pravidla.

20) Dává obyvatelům bez bankovního účtu přístup k funkcím, které by jinak nevyužili. Menší digitální měna M-Pesa dokázala, že chudobou prolezlé vesnice se dokázaly vzpamatovat jednoduchou schopností platit dodavatele a začít prosperovat. S využitím Bitcoinu v přeshraničním měřítku si představte 1000x lepší výsledky. Existují národní měny schopné tohoto úkolu?

21) Dá se velmi těžko ukrást. Lupiči budoucnosti budou na rozpacích, co dělat s bitcoiny, které nemohou vzít z vaší peněženky, protože jim budou k ničemu bez soukromého klíče. Pravděpodobně nebudou existovat kreditní karty. Hackerům brzy nastanou těžké časy při krádežích z peněženek zabezpečených několika klíči. Vymizí krádeže?

22) Představuje ekonomickou svobodu. Výše zmíněné důvody mohou být také nazvány jako svobodná měna. Diktátoři ho budou nenávidět, totalitní vlády ho budou nenávidět do míry rovnající se zkorumpovanosti země. Nejhorší země pro svobodu věří, že peníze slouží primárně státu a jejich vlastnictví je pouze iluze, které nás mohou okamžitě zbavit. Banky je vlastní od chvíle, kdy jsou v ní uloženy. Přes soudní nařízení, daně nebo inflaci je stejně získávají zpět. Bitcoin nabízí ochranu. Stáváme se vlastní bankou. Ostatní mohou být otevřeni názoru, že třeba jen jeden z těchto faktorů může být schválen rozumnými lidmi. Článek na Wikipedii může být také krokem k Bitcoinu. Od dneška za rok zde může být stejně dlouhý seznam věcí, které si dnes těžko dokážeme představit.

zdroj bitcoinmagazine.com

 

Share Button