New York zveřejnil konečnou verzi BitLicence!

New Yorské státní oddělení finančních služeb (NYDFS) dnes vydalo finální verzi dlouho očekávaného regulačního rámce pro firmy pracující s digitální měnou.

Finální verzi BitLicence předcházely téměř dva roky, během kterých se zpracovávaly fakta a proběhlo mnoho debat. NYDFS začalo pracovat na pravidlech poté, co se zjistilo, že dosavadní právní regulace nejsou pro Bitcoin technologii vyhovující.

Návrh zákona nebude oficiálně účinný, dokud nebude vyhlášen v New Yorském státním rejstříku, který vláda obnovuje každý týden a slouží k uspořádání nových pravidel.

 

Schválení úřadů

V poznámkách vydaných NYFDS na BITS (– na fóru, které se zabývá rozvojem platby ve Washingtonu) dnes jejich zástupce Benjamin Lawsky objasnil důležité dopady, které bude mít konečná úprava na firmy pracující s Bitcoinem. Ty již nebudou potřebovat souhlas úřadů pro úplně každou novou aktualizaci softwaru nebo nové kolo financování rizikového kapitálu.

Mezi další změny patří skutečnost, že podniky nyní mohou podáním jediné žádosti současně splnit podmínky BitLicence a také požadavky licence, jež upravuje převody peněz.

Ve svém sdělení působil B. Lawsky velmi optimisticky. Už v minulosti uvedl, že věří jak Bitcoinu, tak i dalším decentralizovaným měnám. Podle něj by mohly přinést potřebné změny v celosvětovém finančním sektoru.

„Jsme nadšeni z potenciálu, jaký má digitální měna. Již dlouhou dobu pomáhá změnit zkostnatělé platební styky, které se v našem systému objevují až příliš dlouho. Chtěli jsme jen zlepšit bezpečnost Bitcoin systému, a to zavedením těchto ‚svodidel‘, které by měly ochránit spotřebitele a zabránit nedovoleným činnostem. Myslím, že se nám to podařilo, aniž bychom digitální měny příliš utlačovali.“

 

Změny v omezení

B. Lawsky ve svém oznámení uvedl, že poslední úpravy konečné verze se vztahují k části 200.10. Tato část si klade za cíl objasnění, ve kterých případech podniky pracující s digitální měnou budou potřebovat souhlas od NYDFS k některým akcím nebo změnám.

V nejnovější verzi, je pojem ‚změna‘ definován jako něco, co ‚by navrhovalo stávajícímu výrobku, službě nebo činnosti, takový obrat, který by způsobil, že by se produkt nebo činnost podstatně lišili od dříve uvedeného na žádosti o licenci.‘

Nová norma tedy pokryje téměř všechny případy a tudíž aktualizace nemusí vyvolávat obavy o bezpečnost.

B. Lawsky řekl:

„Samozřejmě není v našem zájmu, abychom řídili každou dílčí sebemenší změnu u aplikace. Nejsme přece Apple.“

Zbývá už jen poslední revize, aby se z návrhu stal zákon. Návrh byl povolen v únoru tohoto roku. Revidovaná BitLicence je součástí nové výjimky pro poskytovatele softwaru. Od prvního návrhu NYDFS byly lépe zpracovány požadavky na dohled a také změněny mnohé definice.

Dříve chyběly například návrhy vztahující se ke komunitě pracující s digitální měnou. Nebyly upraveny výjimky pro subjekty pracující s open-source protokoly a mikroplatbami, a stejně tak nebyla upravena 24 měsíční bezpečnostní lhůta pro začínající projekty.

 

Regulace nás vracejí do minulosti

B. Lawsky také zmínil, že v létě z agentury odchází. Upozornil své kolegy, aby v budoucnosti nevydávaly příliš represivní regulace, které by svět vracely zpátky do minulosti. Podle jeho názoru, je potřeba pracovat s novými technologiemi.

„Pokouším se upravit ‚regulující balíčky‘, aby co nejvíce vyhovovaly novým technologiím a obchodním modelům. Myslím, že se to tak mělo, dělat vždycky. Možná to nemusí být nejrozumnější přístup, ale v dnešní době potřebujeme být více kreativní, a ne vše regulovat přísnými pravidly. I když nás tyto novinky mohou tlačit mimo naši komfortní zónu, na kterou jsme zvyklí.“

Finální úprava přichází v době, kdy probíhají četné diskuze o tom, na jaké úrovni by měla být digitální měna omezena a regulována ve státech USA v situacích, kdy federální zákony nejsou dostačující.

 

Vzájemné ústupky

Ačkoli B. Lawsky byl velmi pozitivní k novým technologiím, ve své řeči také upozornil na povinnosti tech-komunit k regulačním orgánům. Řekl:

„Technologové mají odpovědnost za jejich inovace. Nemohou jednoduše ignorovat pravidla, která se jim nelíbí. Obecně řečeno pravidla na ochranu spotřebitele existují z dost dobrých důvodů.“

Technologové mají právo vyvíjet tlak na regulační orgány, aby změnily zavádějící předpisy, ale nemělo by to způsobovat vznik nesmyslně mírných ustanovení nebo něčí újmu.

B. Lawsky zdůraznil v prohlášení, že se zákon snaží udržet rovnováhu a měl by se vztahovat pouze na ‚finanční zprostředkovatele‘, nikoli na poskytovatele softwaru.

„Funguje zde základní princip. Finanční společnost je pověřena ochranou peněžních prostředků a díky tomu získává licenci od státu. Aby stát tuto licenci udělil, dbá na potřebu zvýšeného regulačního dohledu. Ten má zajistit, aby peníze spotřebitele nemohly jen tak zmizet v černé díře,“ dodal.

Nakonec B. Lawsky zdůraznil, že veškeré debaty jsou teprve v počátcích. Předpokládají se kolize mezi regulačními orgány a finančními technologiemi. Došel k závěru:

„Obě strany – jak úředníci, tak technologové – by mohli mít z přijetí BitLicence prospěch. Měli by se také zamyslet, jaké to je být v kůži ‚těch druhých‘.“

Zdroj: http://www.coindesk.com/

Share Button