První česká vysoká škola bude vyučovat o kryptoměnách!

vysoká škola ekonomická v praze bude vyučovat o kryptoměnách

Jako první v České republice bude Vysoká škola ekonomická v Praze vyučovat o kryptoměnách!
Předmět se jmenuje „Kryptoměny a další alternativní měnová řešení ve světové praxi„. Bude vyučován v angličtině, na bakalářském stupni, jako celoškolsky volitelný předmět za 3 kredity. Ident 2SE305.

Tento předmět bude vyučován již v tomto letním semestru 2015, studenti VŠE se do něj mohou zaregistrovat do 27.1.2015 .

Výňatek ze sylabu:

Zaměření předmětu:
Předmět se zabývá progresivním fenoménem kryptoměn a rolí nastavení peněz v ekonomice. Studenti se naučí chápat význam nastavení peněz, pochopí funkce, které plní, a seznámí se s nejnovějšími trendy v používání kryptoměn a dalších alternativních typů peněz (lokální měny, virtuální a herní měny, scrip, komoditní peníze, směnkoměny atp.). Velká pozornost bude věnována vzájemným vazbám mezi různými typy peněz fungujícími vedle sebe na jednom monetárním území. S odstupem získají studenti také komplexnější pohled na naši vlastní měnu, kreditní fiat currency. Předmět dále seznamuje studenty s praxí a platnou legislativou v EU, která používání alternativních měn upravuje.
 
Výsledky učení:
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti:
– rozumět nejnovějším trendům v oblasti kryptoměn, což jim poskytne informační konkurenční výhodu pro případ, že se tento typ měn bude nadále progresivně prosazovat
– chápat roli, jakou hrají peníze v ekonomice, a způsob, jakým samy o sobě deformují trh
– schopni navrhnout model jednoduchého monetárního nastavení pro zjednodušenou (např. herní) ekonomiku
– mít přehled o dalších typech dominantních i alternativních měn v současnosti, historii i teorii a především o praktických i legislativních podmínkách užívání těchto měn v současné EU
– rozumět komplexnosti vazeb mezi vedle sebe působícími měnami různých typů
– seznámeni s argumenty podporujícími tvrzení, že právě nevhodné nastavení měny může být hlavní příčinou bezprecedentní finanční a hospodářské krize
– schopni rozklíčovat relevantní zdroje a získat informace i o tématech, která jsou natolik nová, že ještě většinou nevychází tištěná literatura
– schopni zpracovat písemnou práci s praktickým přínosem a to na téma, kterému se dosud téměř nikdo nevěnoval
 
Obsah předmětu:
1. Kreditní fiat currency z pohledu nastavení měny (dotace 0/2)
2. Funkce peněz, jejich podstata, nosič, jednotka, přenosová soustava, instituce, podklad, vznik, zánik a monetární autorita (dotace 0/2)
3. Bitcoin a jeho využití ve světové ekonomice (dotace 0/2)
4. Altcoiny, kryptoměny nové generace (dotace 0/2)
5. Vynálezy a možnosti kryptoměn (dotace 0/2)
6. Best practices, case studies úspěšných projektů s kryptoměnami (dotace 0/4)
7. Typové příklady nastavení měn v současné světové ekonomice i v historii (dotace 0/2)
8. Regionální měny, jejich nastavení a úspěšnost (dotace 0/2)
9. Virtuální měny jako business model (dotace 0/2)
10. Nastavení herních měn v konvenčních hrách i MMORPG (dotace 0/2)
11. Koexistence více měn v příkladech ze světové praxe (dotace 0/2)
12. Regulace alternativních měn v příkladech ze světové praxe se zaměřením na EU (dotace 0/2)

První projekt VŠE o digitálních měnách, čtěte na:

http://digimeny.cz/nxt-zavadi-digitalni-meny-do-ceskych-univerzit/

Share Button