Síť Blockchain a růst internetové důvěry

66 bitcoin accept

,,Můžeme si svobodně sázet, co chceme. Nekupujeme žádnou značku a nepotřebujeme ani patent od nadnárodní organizace. K zasazení rostliny nepotřebujeme ničí svolení. A taky se nemusíme nikoho ptát, co máme udělat s našimi penězi!“

Santiago Zaz je ekologický zemědělec z Argentiny. Již v roce 2013 se stala jeho společnost jednou z prvních v zemi, které začaly přijímat bitcoinové platby.

Stejně jako Santiago Zaz ani mnozí další z jeho prostředí, nemají možnost vlastnit kreditní kartu. Byla to právě kryptoměna, co umožnilo rozšířit jeho podnikání, mimo jiné díky své decentralizované vlastnosti.

Podobná situace je i v Shannon County v Jižní Dakotě. Jedná se o druhý nejchudší kraj v USA. Payu Harris, obyvatel rezidence v Pine Ridge, která leží v indiánské rezervaci, původem ze Severní Chayene, řekl informačnímu kanálu Forbes:

„Chci, aby lidé, především domorodci, přijali Bitcoin.“

Dále vášnivě hovořil o touze osvobodit svůj lid od americké vlády prostřednictvím kryptoměny. Svůj plán sám nazval jako ‚hlupákovu pomstu‘. Tento třiceti osmiletý obchodník s digitální měnou a aktivista podporující Bitcoin, řekl: „Bitcoin je pro nás možností, jak se zapojit do širokého trhu, aniž bychom potřebovali někoho z Harvardu či z elity z Wall Street.“ pokračoval „Bitcoin otevřel dvířka pro obyčejného člověka. Nyní máme možnost se zapojit.“

Z velkých měst až do vesnic a indiánských rezervací. Jsme svědky celosvětového společného úsilí. Neustále probíhají různé akce nabízející informace a nové možnosti i pro obyčejné lidi. Všichni se snaží nalézt cestu ke kryptoměnám a díky nim se zasadit o ekonomické sebeurčení.

Je ovšem nutné zmínit, že je to hlavně díky technologii Blockchainu, pomocí níž kryptoměna jako Bitcoin, dokáže fungovat takovým způsobem a v takovém rozsahu.

Poprvé byla představena v roce 2008. Satoshi Nakamoto prezentoval hlavní jádro tohoto vynálezu, jako nástroj díky kterému můžeme v obrovském měřítku dosáhnout spolehlivého propojení a spolupráce i mezi cizími lidmi.

Ale co je doopravdy ta ‚decentralizovaná důvěra‘, která tvoří úplný základ této technologie?

51 bitcoin science symbol

Decentralizovaná důvěra

V současných centralizovaných finančních systémech je důvěra zprostředkována hierarchií vnější autority. Tento zprostředkovatel zastupuje obě strany (jak poskytovatele finančních služeb, tak jejich spotřebitele). Podporuje osobní vztah důvěry jako základní prvek při jejich transakci.

Bitcoin nabízí nový model důvěryhodnosti. Technolog společnosti Silicon Valley, podnikatel a autor Andreas Antonopoulos, popisuje model zabezpečení Bitcoinu coby ‚důvěru výpočtem‘.

„Důvěra nezávisí na vyloučení ‚špatných herců‘, protože nedokáží dostatečně přesvědčit o ‚falešné důvěře‘. Nikdo nemusí nikoho přesvědčovat, že se jedná o důvěryhodnou společnost, protože na to se tady nehraje. Nikdo nemůže ukrást centrální klíče od sejfů, protože žádné nejsou. Nikdo nemůže hýbat s ‚páčkami‘ kontroly k jádru systému, protože není žádné jádro a ani žádné páčky.“

Decentralizovaná technologie Bitcoinu eliminuje potřebu důvěry v jakoukoliv hlavní autoritu či centralizovanou moc. Přináší zdroj legitimity z oblasti financí zpět ke každému jednotlivci.

Kdokoliv z celého světa si může stáhnout aplikaci na svůj počítač nebo na chytrý telefon a založit si vlastní ‚systém na peníze‘. Důvěra je stavěna horizontálně a je nezbytnou součástí směny.

Pokud se rozhodnete pro tento algoritmický konsens, podílíte se na vytváření společnosti založené na vzájemné důvěře ve Vás a kolegy po celém světě.

06 bitcoin and laptop

Nezprostředkovaný tok peněz

Tato vznikající ‚síťová dohoda‘ je počátkem něčeho, co chystají celosvětové instituce už delší dobu. S Bitcoinem získává pohyb digitální měny skutečný význam.

Antonopoulos popsal původ slova ‚flow‘ (tok, pohyb) pocházejícího z latiny a dodal:

„Nikdy tady nebyla měna, která by proudila tak jako Bitcoin, který nemá žádné hranice, žádné kontrolní body, ani zprostředkovatele.“

Až dosud se ekonomické aktivity zaměřovaly především na bohatší obyvatelstvo, oproti tomu neutralita Bitcoinu se snaží vyvážit sílu směrem k ekonomické spravedlnosti. Technologie blockchainu pracuje na posílení hospodářského styku s širokou veřejností.

Účinek tohoto nezprostředkovaného toku je zvláště silný v oblasti trhu remitencí (= poukázaný peněžní obnos), které se staly masivním globálním finančním nástrojem díky směnárnám a mezinárodním převodům.

Nedávný článek upozorňuje na potenciální dopady Bitcoinu v remitenčním průmyslu, jehož prostřednictvím měly některé monopoly zisk někde mezi 400 a 530 miliardami dolarů v roce 2012. V příštích letech se podle zpráv Světové banky očekává nárůst zisku na více než 680 miliard dolarů.

Mnoho platebních sítí, jako například PayPal, je blokovaných v některých rozvojových zemích. Pokud je Bitcoin použit přiměřeně a zodpovědně, může pomoci lidem vyhnout se lichvářským poplatkům, které účtují společnosti (jako například Western Union) za převody peněz. Autor Richard Boase argumentoval, že tato novinka má potenciál „pomoct urychlit růst a vývoj i těch nejchudších ekonomik.“

Kromě možnosti změny v poplatcích, kterou Bitcoin nabízí, by mohl ještě změnit dosud byrokraticky řízené cesty k zahraniční spolupráci a pomoci. Velká část peněz, která je v současnosti držena ústavní hierarchii, by mohla být investována do zlepšení života nejchudších lidí po celém světě.

Měna utlačovaných

Mnoho lidi ze Západu může Bitcoin považovat jen za další spekulativní bublinu, která nic nevyřeší.

Pro někoho může sloužit Bitcoin jako skvělý investiční nástroj, který nabízí stejné základní podmínky a možnosti osvobození pro všechny. Díky autonomnímu toku měny se Bitcoin rychle stává méně utlačovaným bankou a vládou.

Pozitivně přijímají Bitcoin především oblasti, kde je státní měna úzce kontrolována vládou, která si může s inflací hýbat v podstatě jak chce pomocí držení anebo spontánního tisku peněz. Což se dotýká především občanů, kteří si své peníze musí těžce vydělávat.

V březnu 2013 se podobná krize kvůli nuceným úsporným opatřením dotkla malého ostrova ve Středozemním moři – Kypru. Tehdy byla druhá největší vládní banka uzavřena výměnou za mezinárodní výpomoc ze strany euroskupiny, Evropské komise a Evropské centrální banky. Lidem nezbývalo nic jiného než se zoufale vrhnout do ochrany svých úspor.

Zatímco většina Řeků vyšla do ulic, aby protestovali, někteří byli chytřejší a obrátili se k Bitcoinu. Shlédli v něm možnost ochrany jejich životních úspor před krádeží vládou.

Podobný trend se objevuje v Argentině. Na začátku letošního roku padla národní měna – Peso. Došlo k největší ztrátě jeho hodnoty od roku 2002, která způsobila ekonomický kolaps země. Mnoho Argentinců taktéž využilo Bitcoin, protože spoléhají, že jejich investice budou v bezpečí.

Tess Bennet podala zprávu o rostoucí popularitě kryptoměny. Díky možnosti svobody, kterou bitcoin nabízí, vzniká v Argentině největší Bitcoin komunita uživatelů v celé Latinské Americe. První latinskoamerická Bitcoin konference proběhla v roce 2012 v Buenos Aires. Zde belgický investiční poradce – Tuur Demeester, vášnivě popsal pravý význam ‚Bitcoin revoluce‘. Říká:

„Bitcoin znamená konec měnového apartheidu a konec finanční diskriminace a segregace na poli národností a politické výsady.“

Až šest miliard lidí

I rušivé elementy mohou podpořit neustále rostoucí sílu a energii Bitcoinu.

Blockchain je důvěrná síť distribuovaná pro všechny, a bere v potaz všechny lidi bez ohledu na jejich ekonomické postavení, národnost nebo bankovní historii. Dává možnosti lidem, kteří jsou obvykle mimo kruh běžného konsensu.

Antonopoulos upozorňuje na to, jak Bitcoin může pomoci až šesti miliardám lidí z celého světa. Poukazuje na to, že je potřeba si jeho výjimečnost spojit s možností liberalizace a nikoliv jen zisku příjmů díky spekulacím.

Dle nového výzkumu Světové banky, který zveřejnila v rámci současného finančního jednání, je 2,5 miliardy lidí po celém světě ‚bez banky‘ (unbanked). Jsou tím myšleni dospělí lidé, kteří nemají bankovní účet a nevyužívají ani ostatní bankovní služby. Antonopoulos rozšiřuje toto číslo, poukazuje na to, že je celkem šest miliard lidí, kteří se taky počítají do těch ‚bez banky‘, protože mají pouze omezené možnosti využívat bankovní služby. Nemají příležitost komunikovat se zbytkem světa v důsledku radikálního měnového znehodnocení. Stejně tak malé firmy mají nedostatečný kapitál a platí vysoké poplatky za převod.

Vynález blockchainu, jako způsob distribuované důvěry má potenciál zmocnit ty periferie, které byly dosud vykořisťovány systémem západní finanční hegemonie a postupně vytvořit společnou konsensuální moc.

Společnými silami můžeme přesměrovat tok peněz, který byl až dosud směřovaný na nejvyšší posty, namísto podpory místní ekonomické aktivity a sociální interakce, které jsou přínosné mnohem více lidem.

Vzestup blockchainu se chystá narušit svět, jak ho známe. Nadešel čas, abychom kultivovali sílu sebeurčení a budovali naší společnou budoucnost prostřednictvím této ‚sítě důvěry‘.

Prohlášení: Názory vyhlášené v tomto článku jsou názory autora a nemusí nutně vyjadřovat názory sítě CoinDesk.

Zdroj: http://www.coindesk.com/

Share Button