V New Yorku, Utahu a New Hamshire mají návrhy zákonů, které podporují Bitcoin!

Možnost platit daně v bitcoinech? Určitě byste tuto příležitost měli zvážit, pokud žijete v jednom z těchto tří států.

Státní zástupce republiky Utah – Mark K. Roberts v lednu představil návrh zákona H.C.R. 6. V tomto návrhu doporučuje vytvořit Radu pro rozšíření platebních možností, která by se zabývala možnostmi, jak co nejlépe Bitcoin přijmout za platnou formu platidla. Návrh zákona také obsahuje šanci platit státu daně pomocí bitcoinů.

V únoru osm zástupců z New Hampshire navrhlo zákon – NH HB 552. Tento zákon stanovuje, že by stát New Hampshire měl oficiálně přijmout Bitcoin jako platidlo, kterým lze mimo jiné platit i daně a ostatní poplatky. Návrh zákona vyzývá k vytvoření podrobného prováděcího plánu, po němž by následovalo úplné přijetí Bitcoinu ze strany státu a to před 1. červencem roku 2017.

Je poněkud bizarní, že Bitcoin, který bývá médii často označován jako prostředek k ulehčení daňových úniků a dalšímu skrývání peněz z nelegálních činností, by se mohl stát dokonalým oficiálním hlídačem a mohl by sloužit k ulehčení žádostí o zaplacení daní.

Pragmatický text zákona New Hampshire pouze v krátkosti zmiňuje finanční dopady na shromažďování peněz z daní v bitcoinech. Jeden ze zástupců republiky – Eric Scheien je přesvědčen, že přijetí Bitcoinu pro daňové účely platebního styku bude přínosem pro stát. Tvrdí, že Bitcoin transakce jsou levnější a bezpečnější, než platby prováděné kreditními kartami. Zákon tedy nabízí poplatníkům spolehlivější způsob platby a za nižší cenu.

Návrh zákona v Utahu je více vizionářský. Zmiňuje důležité výhody, které by oficiální přijetí Bitcoinu mohlo technologie státu přivést na technologickou a ekonomickou špičku.

Mark K. Roberts:

„Zavedené technologie odvětví, ale především nové technologie, hrají stále větší roli v ekonomice a dokonce i kultuře republiky. Ideologie státu musí zůstat otevřená pro nové technologie a nápady. Musí nadále získávat talentované a vzdělané podnikatele. Bitcoin poskytuje obchodníkům atraktivní a alternativní mechanismus pro přijímání plateb, protože poplatky u Bitcoin transakcí jsou obecně mnohem nižší než ty, které zákazníci platí u ostatních platebních procesů.“

Z jeho proslovu je potřeba si všimnout především pasáže „ …získávat talentované a vzdělané podnikatele.“ Zdá se, že si je M. K. Roberts vědom, že nové převratné technologie a nápady mohou vytvořit velmi rychlý růst a změnit celé průmyslové odvětví viz „vstoupení iPhonu na trh.“ Možná je M. K. Roberts přesvědčen, že by technologie Bitcoinu mohla stát Utah proměnit v něco jako je Silicon Valley. Třeba jednoho dne budou návštěvníci Utahu vítáni nápisem „Území Bitcoinu“.

Utah je také domovským státem Overstocku, velkého internetového on-line prodejce, který umožňuje zákazníkům z celého světa platit v bitcoinech. Společnost Overstock má také jeden z potencionálně nejzajímavějších a zároveň nejrizikovějších vývojů v oblasti Bitcoinu vůbec. Jejich projekt Medici s digitálními měnami tvoří otevřenou alternativu tradičních burz, jako je NYSE (New Yorská burza) a NASDAQ (největší ryze elektronická burza v USA). Burza Medici je založená na technologii blockchain a přijímá Bitcoin platby.

Liberální skupina z New Hampshire bez pomoci státu rozjela projekt na podporu bitcoinu. Na svých webových stránkách zveřejnili článek s názvem: „Bitcoinem k daním a poplatkům? Pouze v New Hampshire!“

„Stát New Hampshire je známý jako velmi liberální místo a Bitcoin komunita je zde silná. Jsou ukázkou velkého propojení mezi Bitcoinem a svobodným státem.“

Stejně tak minulý týden člen Demokratické strany v New Yorku – Mark Levine, představil návrh zákona, který by umožnil obyvatelům platit za případné pokuty a poplatky, jež dluží městu pomocí bitcoinů. V rozhovoru pro CoinDesk, M. Levine řekl:

„Nedávno jsme si začali uvědomovat, kolik město New York ztrácí na poplatcích za transakce na kreditní karty. V konečném důsledku je to několik miliónů ročně, protože množství poplatků a pokut, které město přijímá, je obrovské. Myslím, že jako vůbec nejdůležitější město v USA, bychom měli tímto krokem ukázat, že my jsme tady těmi inovátory.“

Argumenty M. Levine jsou velmi podobné těm, které používají k podpoře Bitcoinu také v New Hampshire a Utahu: přijetí možnosti plateb pomocí Bitcoinu by zachránilo městu spoustu peněz, a nová pulzující Bitcoin ekonomika, by do města přilákala také nové talenty.

Hospodářství Bitcoinu obvykle představuje dva protichůdné aspekty: obchodně orientovanou vizi regulované Bitcoin ekonomiky, o které informují návrhy zákonů v Utahu a New Yorku, a volný liberální duch bez zásahu státu, který se odráží v projektu liberální skupiny v New Hampshire. Budoucnost vývoje Bitocinu samozřejmě ovlivňují oba tyto směry.

Zdroj: https://bitcoinmagazine.com

Share Button