V roce 2017 se podle výzkumů počet bitcoinových transakcí zdvojnásobí!

Dle nové zprávy z agentury Juniper Research, zabývající se výzkumy, se počet Bitcoinových a altcoinových transakcí zdvojnásobí už v roce 2017. V roce 2014 proběhlo 24,7 miliónů transakcí a podle odhadu jich v roce 2017 bude více než 56 000 000. Například v roce 2013 bylo potvrzeno asi 18 miliónů transakcí.

Odhad je součástí nové informační zprávy o trhu, kterou podala firma zabývající se analýzou objemu a hodnot transakcí na trhu digitálních měn. Zároveň agentura ve zprávě předpokládá, že se finanční hodnota transakcí v roce 2015 sníží o 58%, na částku asi 30 miliard dolarů.

Dr. Windsor Holden, vedoucí poradenství a výzkumných předpokladů na Juniper Research, připomíná, aby lidé, kteří přemýšlí nad informacemi ve zprávě, pohlíželi na výzkum z co nejracionálnějšího hlediska. Podle jeho názoru je velmi nepravděpodobné, aby se Bitcoin stal jedním z nejvýznamnějších platebních prostředků.

Zároveň Dr. W. Holden vyjádřil přesvědčení, že objem Bitcoinových transakcí nenarůstá dostatečným tempem. Nerovná se tempu úspěšných technologií dosahujících masového přijetí.

Dr. W. Holden sdělil pro CoinDesk:

„Myslím, že před technologií Bitcoinu leží obrovské výzvy. Bitcoin může být dostatečné průbojný, jako ostatní skutečně důležité platební mechanismy. Může být úspěšný u určitého počtu lidí. Například těch, kteří se velmi zajímají o nové technologie nebo u libertariánů, či u lidí, kteří z principu přijímají kontroverzní novinky.“

I přesto Dr. W. Holden stále věří v potenciál kryptoměn, jež mohou přispět ke zlepšení platebního ekosystému. Jako příklad uvedl decentralizovaný platební systém vyvinutý společností Ripple Labs, jenž by se mohl stát důležitou součástí infrastruktury. Jejich systém využívá národní měnu pro vyrovnání rozdílů.

Dr. W. Holden řekl, že výsledky budou součástí něčeho, co by se dalo označit za výroční zprávu o průmyslu digitálních měn, vydané týmem Juniper Research.

Společnost Juniper Research užívá veřejně dostupných údajů k určení objemu a hodnoty transakcí Bitcoinu, Litecoinu, Dogecoinu a Auroracoinu. Informace sbírali podle jednotlivých měsíců.

Objem stoupá, zatímco hodnota klesá

Dr. W. Holden uvedl, že je i nadále pravděpodobný pokles celkové finanční hodnoty transakcí Bitcoinu a ostatních Altcoinů. Tomuto tvrzení nasvědčuje i nedávný pokles ceny Bitcoinu.

I přestože objem transakcí bude pravděpodobně stoupat, Dr. W. Holden říká, že toto zvýšení nebude stačit k vyrovnání celkového poklesu hodnoty, která by mohla dle výzkumu klesnout až o 58%.

Dr. W. Holden předpokládá přiměřený růst objemu transakcí v roce 2015, ovšem poznamenal, že většina z této činnosti se bude odehrávat i nadále na burzách, a proto není v korelaci s výdaji.

Dále varuje čtenáře, aby nevěřili v humbuk kolem průmyslu digitálních měn. Uvádí, že se domnívá, že celková uživatelská základna pro Bitcoin bude menší, než jak se veřejně uvádí.

„Když se podíváte na skutečný počet peněženek a skutečný počet lidí, kteří pravidelně provádí transakce a neukládají si pouze půl Bitcoinu s očekáváním, můžeme mluvit maximálně o pár miliónech,“ dodal.

Dále také podpořil myšlenku, že obecné přijetí bitcoinu u obchodníků by určitě vedlo k většímu využití i u spotřebitelů a dodává: „ovšem nechci tím přímo říci, že čím více obchodníků přijme Bitcoin, tím více lidí ho bude používat.“

Rychlý proces vzdělávání

Ve svém výkladu Dr. W. Holden srovnává Bitcoin s jinými relativně novými způsoby platby, s Near-Field komunikacemi (NFC) – např. Bezkontaktní platební karty. Všechny novodobé technologie ovlivňují i chování spotřebitelů.

„Stojím zatím, že problémy kterým čelí NFC, jsou nic ve srovnání s problémy Bitcoinu z hlediska důvěry a vnímání spotřebitelů,“ řekl.

K tomuto bodu neustále zmiňoval zprávy o podvodech v Bitcoin průmyslu. Upozornil na podvod v Hong Kongské společnosti My Coin. Zde se nedávno odhalilo zmizení zhruba 8,12 miliónů dolarů ze zákaznických fondů.

Celý článek s názvem ‚The Future of Cryptocurrency: Bitcoin & Altcoin Impact & Opportunities 2015-2019‘ je nyní k dispozici na internetových stránkách společnosti.

Zdroj:http://www.coindesk.com

Share Button